Gör så här för att bli medlem:

Betala 100 kr till bankgiro 5336-6407 eller tilll föreningens swisch nr 123 603 93 90. Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress i meddelandefältet.

Ni kan även betala till kassören eller någon annan i styrelsen direkt.

Vill du hyra Ängstugan med tillhörande tält/dansbana?
Ängstugan med tält finns det möjlighet för föreningsmedlem att hyra för
300 kr. Kontaktperson för hyra är Annika Holm, mobiltelefon; 070-618 55 97.

 

Vid frågor kontakta:
Stefan Sanneborn
stefan.sanneborn@gmail.com