Hastighetsgränser i Sannäs området

Vägen genom Sannäs används flitigt av många trafikanter, inte minst sommartid, då vägen periodvis är ganska hårt belastad med trafik. Vilka hastighetsgränser som skall råda i Sannäs området har debatterats genom åren. Idag pågår en diskussion med Tanums Kommun för att begränsa högsta tillåtna hastighet. Här kan du följa projektet och dess framdrift.