Sannäs kapell

Kapellet i Sannäs är ett litet mysigt kapell som ligger i den gamla delen av samhället. Genom åren har många
dop och bröllop förättats här. Gudstjänster hålls av Svenska Kyrkan med jämna mellanrum, främst vid kyrkliga högtider. Kapellet har utrymme för ca 50 st sittplatser.


Byggnaden uppfördes 1860 som boningshus. Runt sekelskiftet verkade här en skomakerirörelse. Skomakaren hette Gustav Olsson och han både bodde och arbetade i huset. Han besöktes ofta av styrmannen Carl Johansson. Denne erbjöds köpa egendomen, vilket han också gjorde 1914.

Carl Johansson, som var predikant, kantor och kyrkosångare, överlät huset på 1920-talet till Missionsförbundet som byggde om det till gudstjänstlokal. Verksamheten upphörde så småningom. Carl Johansson beslöt 1959 att köpa tillbaka huset och skänka det till Sannäs kapellförening. Huset blev kapelll i Svenska kyrkan 1962.

Senare har sakristian byggts till vid södra gavelväggen och klocktorn över ingången på norra sidan. Nästan all inredning och inventarier som kyrkklockan, altartavlan, antependium och mässkläder, votivskeppet m m, har tillkommit genom gåvor.


Någon av dessa präster kan du träffa på i Sannäs kapell:

Bengt Magnusson

Ingela Ling-Vannerus  

  Maud Tretom

Dop eller bröllop i kapellet?
Kontakta pastorsexpeditionen:
Tel. 0525-640 00
Tel.tid: Mån, ons, fre kl. 9-12

www.svenskakyrkan.se/tanum

Kyrkvärd: Anette Olsson
Tel. 0525-20858
Mob. 076-1061001