Sannäsprojektet i Kosterhavet

Forskningsprojekt i Sannäs ger världens kanske mest miljövänliga båttvätt.

I Sannäsfjorden i Bohuslän har bl.a. giftiga bottenfärger från tusentals fritidsbåtar orsakat miljöproblem. Nu har forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Tanums kommun, företag, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Föreningen Samarbete i Sannäs tagit fram världens kanske modernaste båttvätt, som sätter en svensk standard för miljövänlig båthantering. Den 24 april, 2009. förevisas anläggningen för media och intresserade. Göteborgs universitets rektor, Professor Pam Fredman invigningstalar.

Norra Bohusläns skärgård tillhör landets mest oexploaterade kustområden (ovanstående foto av Mats Olofsson). Här finns inga stora industrier, vattnet är västkustens renaste och djurlivet rikt. Ändå upptäckte forskare nyligen att Sannäsfjorden, som ligger mitt i ett Natura 2000-område, innehåller förvånansvärt höga halter av tungmetaller i bottensedimenten. Förklaringen kan vara det intensiva fritidsbåtlivet.

Till Sannäsfjorden kommer årligen både svenska och norska båtar, som när säsongen är över tas upp och får skroven rensspolade med högtryckstvätt. På så sätt sköljs giftiga kemikalier från båtarnas bottenfärger rakt ut i fjorden. Även äldre, ännu giftigare, färglager lossnar.

Forskare vid Göteborgs universitet har tillsammans med Tanums- och Stenungsunds kommuner, Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götaland samt bohuslänska föreningar och företag under ett par års tid arbetat för att åtgärda miljöproblemen i Sannäsfjorden. Den 24 april presenteras resultatet, i form av Sveriges och sannolikt världens modernaste och mest miljövänliga anläggning för båttvätt.

En mycket viktig målsättning med projektet är att anläggningen i Sannäs skall fungera som en demonstrations- och undervisningsanläggning. I projektet ingår en gratis utbildningsdag. Till Sannäs inbjuds båtupptagare, kommunala tjänstemän och andra som är involverade i hantering av fritidsbåtar och havsmiljön, för att genomgå en kurs om hur det hela fungerar, praktiskt och teoretiskt och hur och varför det är viktigt för miljön. Målet med kursverksamheten är att vara kommuner, marinor och båtklubbar behjälplig med att själva etablera båttvättar, som därmed kan spridas längs hela kusten.

Miljöeffekterna av den nya tekniken utvärderas i vetenskapliga studier vid Göteborgs universitet. En vetenskaplig miljöanalys som inkluderar; en inledande undersökning av sedimentkärnor (före miljöåtgärd) längs fjordens utsträckning, hydrografiska/oceanografiska undersökningar (strömmar, cirkulation och uppehållstider för vattenmassorna), ekotoxikologiska undersökningar på ostron och blåmusslor, samt en uppföljning av effekterna av miljöåtgärderna genom en liknande studie 4-5 år senare.