Lägesrapport/Resultat: ”Sannäsprojektet i Kosterhavet”

Den 11 september återvände jag och min forskargrupp till Sannäsfjorden för att ta prover på fjordbottnen. Det har nu gått fyra år sedan vi tog prover första gången. I samband med den första provtagningsomgången och oceanografiska mätningar i vattnet, byggde vi reningsanläggningen vid kranen. Den har nu verkat i fyra säsonger. Många båtar, ca. 150st, båtar spolas på plattan varje år. Det kunde vara fler, många väljer fortfarande att sköta detta på egen hand.
Intresset var stort för att komma ombord på forskningsfartyget
r/v Skagerak. Här syns styrelsemedlemmar från samhällsföreningen,
forskare och kommunens hamnansvarige.Birgit Ståhlbom från föreningen ute på däck.

 


Presskonferens i fartygets mäss.
Kjell Nordberg redogör för uppnådda resultatSkagerak lämnar bryggan i hård vind.

I samband med årets provtagning hade jag och universitetet bjudit in representanter från kommunen, länsstyrelsen och massmedia. Även föreningens styrelse och intresserade Sannäsbor deltog i presskonferens och sjöutfärd med provtagning på fjorden. Glädjande nog uppmärksammades Sannäsprojektet både i tidningar, radio och TV. Även specialtidskrifter för fritidsbåtar och kryssarklubbar skrev/skriver i sina tidningar. Norges största dagstidning Aftenposten följde också upp med en artikel.


Nyupptagen sedimentkärna från Saltpannan. Den ljusa färgen på sedimentytan visade att det fanns syre.
Vattenmätningarna visade dock att syrehalten (oxygen)
var låg, alltför låg för att fisk och andra större djur kan
leva där nu. Syrehalten var ca. 1 ml/l vatten.
I koncentrationer under 2ml/l kan inte större djur leva.


Birgit och Terje examinerar sedimenten från den 32 m djupa bottnen i Saltpannan. Lägg märke till hur svarta sedimenten är under sedimentytan, där finns inget syre/oxygen.

Dagen därpå, den 12 september kom Grebbestads Folkhögskola (Marina programmet) på besök ombord och fick följa med ut på fjorden för oceanografiska mätningar och sedimentprovtagning. Först på eftermiddagen kunde vi sätta igång och arbeta på allvar. Då provtog vi alla stationer som vi tidigare undersökt, för att på nytt analysera innehållet av föroreningsämnen i sedimenten. Vi vill se hur utvecklingen i fjorden gått sedan 2008.

 

/Kjell NordbergLäs forskningsrapporten här.

Läs mer om projektet här.

Läs pressmeddelandet här.

Läs Samhällsföreningens
kommentarer till projektet här.

Läs artiklar:

Aftenposten del 1
Aftenposten del 2

Expressen

Dagens Nyheter

Sveriges Radio