Föreningen Samarbete
Sannäs har haft en aktiv samhällsförening i många år.

Föreningens mål
Föreningens målsättning är att verka för en utveckling av Sannäs samhälle för alla, året runt boende som delårs boende.

Handha och driva verksamhet som faller utanför kommunens ansvarsområde och för övrigt vara remiss instans i frågor rörande Sannäs samhälle, Sannäsfjorden och Sannäs med omnejd.

Bli medlem för att bidra till Sannäs utveckling.

Betala 100 kr till bankgiro 5336-6407 eller tilll föreningens swisch nr 123 603 93 90. Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress i meddelandefältet.

Ni kan även betala till kassören eller någon annan i styrelsen direkt.


Ordföranden

Claes G Hansson
070-830 67 36
cgh@sannasberget.se

Kassör
Rahul Lantz Larsson
0707 - 527 993
rahullantzlarsson@gmail.com

Sekreterare
Marianne Åström
070-878 94 03

signemarianne@telia.com

Ledamot
Hanne Maeland
+47 473 474 05
hannemal49@gmail.com

Ledamot
Stellan Hallström
070 795 21 38
stellan.hallstrom@eyespray.com

Suppleanter
Lena Timby
Rahul Lantz