Sannäsfjorden


Första gången Sannäsfjorden nämns vid namn i de norska kungasagorna går den under namnet Sämsfjorden. Ett namn som den fortfarande hade när området blev svenskt år 1658. Efter att samhället Sannäs växer fram i fjordens östra del, skiftar namnet gradvis över till Sannäsfjorden.

I yttre öppningen av fjorden finns ön Havsten. I norr begränsas fjorden av Klätterhalvön och i söder av Tanumsnäset. Sannäsfjorden är en så kallad tröskelfjord med en 8 m grundtröskel och med en 32 m djup bassäng innanför.

I Sannäsfjorden lever en mycket stor och värdefull population av ostron. I yttre delen av fjorden finns fortfarande rika hummervatten.

Under 1900-talets första del fanns planer om att från fjordens inre del anlägga en kanal mot söder, genom Tanumsnäset, vid Edsvik. Genom att anlägga kanalen skulle kustsjöfarten vid dåligt väder ej behöva passera de farofyllda vattnen utanför Tjurpannan.


Sannäsfjord

Sälta och tång
äger varje västkustfjord
men vem äger ett riddarsprång,
ja, endast Du Sannäsfjord

Här bygger måsen sitt bo,
i lä för västanfläkt,
här söker främlingen ro,
bort från oro och jäkt.

Tiden har blivit till tusende år;
sen vikingen här drog i fejd,
med skepp som drevs av segel från rår;
och åror som fördes av slav eller dräng som var lejd.

På dina vågor Du Sannäsfjord
nog månget älskat par har glömt att ro,
då de viskat ömma kärleksord,
och drömde om att sätta bo.

Men mången kanske for till annat land,
glömda kanske var de ömma kärleksord,
men när de står vid någon vacker strand;
de minns säkert då sin ungdoms Sannäsfjord.

Dikt av Karl Andersson