Information till Samarbetes medlemmar om vår nya miljövänliga båtupptagning i Sannäs.

Som alla vet har vi fått ett projekt för miljöanpassad båtrengöring vid föreningens kran i Sannäs. Värdet på projektet är ca 5 miljoner kronor varav Västra Götalandsregionen står för ca 1,5 miljon kronor och Göteborgs Universitet ca 3,5 miljon kronor. Föreningen Samarbete står för 0 kronor. Vi har förmodligen Sveriges och världens mest miljövänliga anläggning i Sannäs!

Vad som troligtvis inte riktigt har framgått till alla våra medlemmar är att projekt löper under 4 år och som sagts ovan kostar detta inte föreningen någonting utan vi kommer att få använda denna rengöringsplatta utan kostnad. Spolplattan och reningsverket kostade 470 000 kronor.  Viktigt att komma ihåg är att om vi inte fått detta projekt till Sannäs så hade vi heller inte kunna fortsätta med denna service till våra medlemmar och övriga i samhället, med andra ord båtupptagningsverksamheten hade varit tvungen att stängas ned eftersom det inte får tas upp några båtar utan denna rengöring inom en mycket när framtid. Vi hade klarat 2009 men 2010 eller 2011 hade vi blivit tvungna att stänga eller bygga en reningsanläggning själva. Alla som har båtar och använder denna service hade fått söka sig till andra hamnar i närheten för upptagning, för vi kan bara konstatera att Föreningen inte har de 470 000 kr som skulle behövas för att själva bygga en liknande spolplatta.

Detta hade också medfört förlorade intäkter till föreningen i form av arrende för kranen samt intäkterna från vår ramp. Dessa pengar används för att föreningen skall kunna genomföra våra olika sommaraktiviteter, underhåll av våra stugor/bodar, el, arrende till kommunen m m. Våra medlemsavgifter räcker inte så långt även om de kommer att höjas till 100 kr nästa år.

Styrelsen ser väldigt positivt på detta projekt. För vår närmaste framtid innebär det att vår båtupptagning kan fortsätta som vanligt och därmed ge intäkter till föreningen vilket är positivt för alla medlemmar oavsett om man är båtägare eller inte. Det kommer att ge positiva miljöeffekter på vår fjord och därmed ett bättre bad och fiskevatten för oss alla, våra barn och barnbarn. Vi liksom kommunen och länsstyrelsen, kommer genom fjordundersökningarna också att få svar på om fjorden kommer att klara eller inte klara en större belastning genom föroreningar eller fler båtplatser.

Sannäs 2009 06 02

Styrelsen